Danfon

Post

Cyflenwi arferol ofewn 7 diwrnod i gyfeiriadau cartref ofewn Cymru a Lloegr.  Fe ddylai y nwyddau gyredd ofewn 6 driwrnod gwaith ar ôl ir ordor gael ei wneud.

Cyflenwi lleol, rad ac am ddim, ar gael ofewn Sir Conwy, Sir Ddinbych a Sir Flint. Fe fydd y cyflenwad yma ofewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i’r ordor gael ei wneud.  Mae’r opsiwn hwn yn hyblig iawn a mae cyflenwad gyda’r nôs a penwythnosau yn bosib.  Dywedwch wrthym beth yr ydych ei angen a fe wnewn ein gorau i’ch helpu.

Cyflenwi arbenig – opsiwn o cyflenwi’r nwyddau ofewn 2 ddiwrnod gwaith i unrhyw gyfeiriad yn Cymru a Lloegr, mae cost o £15.90 am yr optiwn yma.

Am cyflenwi tu allan ir DU, cysylltwch a ni drwy ebost (sales@reddaffodils.co.uk) i drafod yr opsiynau ar gôst.

Os nac oes unrhyw un or opsiynau uchod yn bodloni eich anghenion, cysylltwch a ni!

Pecynnu

Lle bu posib rydym yn defnyddio cynyrch pecynnu sydd wedi ei ailgylchu, sydd yn gallu cael ei ailgylchu ac o ffynhonell cynaladwy.  Rydym hefyd yn gwenud ein gorau i ail ddefnyddion cynhyrch pecynnu.

Bydd y caws yn eich cyraedd mewn pecyn ‘WoolCool’ sydd yn gynaladwy, bioddiraddiadwy a mae posib ei ailgylchu.  Mae’r pecynnau wedi ei gwneud o wlan defaiad sydd oddifewn, heintlan sydd i safon hylendid bwyd, sydd yn mynd i wneud yn siwr bod tymheredd y cynnwys yn eich cyraedd o dan 5 gradd selsiws hyd at 24 awr.

This post is also available in: English