Cwestiynau…

Allai brynu genych rhwng llaw a llaw?

Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn mynd allan i sioeau a marchnadoedd lle gallwch ein cyfarfod.  Cadwch olwg ar ein tudalennau Facbook a twitter yn ogystal ar tudalennau newyddion ar ein gwefan, lle byddwch yn gallu cadw fynnu gyda ein galafants’

Beth os ydani angen nifer o hamperi?

Cysylltwch a ni!  Os ydych yn meddwl prynu ar gyfer bunsnes fel anrheg corfforaethol neu bod genddych deulu anferth (fatha ni!), cysylltwch a ni a gallwni drafod be gallwn ei wneud.

Gallai greu hamper unigryw?

Cysylltwch a ni drwy ebost sales@reddaffodils.co.uk os ydych awydd creu hamper unigryw.

Beth yw’s opsiynau cyflenwi?

Cymerwch olwg ar ein tudalen cyflenwi.

Beth ddigwyddith os ydi’r derbynydd ddim ar gael i dderbyn y hamper?

Fe fydd y cwmni trosgludo yn dychwelyd y hamper iw warws ac yn ceisio ei ddosbarthu unwaith eto.  Os nac oes neb i dderbyn y hamper am yr ail waith fe fydd yr hamper yn cael ei ddychwelyd i ni ac fydd y derbynydd yn gyfrifol am unrhwy gostau sydd ynghlwm a hyn.

Beth os yw’r nwyddau wedi ei difrodi?

Os oes unrhyw ddifrod ir nwyddau mae yn rhaid i chi adael i ni wybod ofewn 24 awr o dderbyn y nwyddau. Fe ofynwn, hefyd, lle posib, eich bod yn tynu llyn or nwyddau sydd wedi ei difrodi.  Fe rydym ni yn disgwyl i holl nwyddau rydym yn gyrru allan fod o safon uchel, os nad ydych yn teimlo bod y nwyddau wedi eich cyraedd yn y cyflwr safonol yma cysylltwch a ni cyn gynted a ffosib.  Gweler y tudalen telerau am fwy o fanylion.

This post is also available in: English